25.3.10

ბევრი წერილები თუ ბევრი წერილი?


       ჩვენს ტელეეკრანებზე ხშირად გადის რეკლამა უგემრიელესი ტკბილეულისა. ეს ტკბილეულია "რაფაელო".რას ვერჩით ჩვენ ახლა ამ "რაფაელოს"? ვერაფერს იტყვი, გემო , მართლაც ,შესანიშნავია. მაგრამ ამჯერად გავიხსენოთ ამ ტკბილეულის   რეკლამა და ბელარინას სიტყვები :"ოჰ, ამდენი ყვავილები?!" 
  ეს შეცდომაა!!! ( თორემ "რაფაელო" ძალიან გემრიელია). :)))
ქართულში სიმრავლის აღმნიშვნელ სიტყვებთან არსებითი სახელი მხოლობით რიცხვში იხმარება. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ასე უნდა ვთქვათ :"ოჰ, ამდენი ყვავილი?!".
   სხვა ენაში, მაგალითად,ინგლისურში, რუსულში  ასე არ არის, იქ არსებით სახელი მრავლობით რიცხვში დგას მრავლობითს გამომხატველ სიტყვასთან. ( გაიხსენეთ,როგორ იტყოდით ინგლისურად ან რუსულად "ორი ბურთი").
  მაშასადამე, სიმრავლის აღმნიშვნელ მსაზღვრელთან საზღვრული სახელიმხოლობით რიცხვში უნდა ვიხმაროთ: ბევრი წერილი, მრავალი მნახველი, ზოგი ექიმი, რამდენიმე ბავშვი, სხვადასხვა ქალაქი, უამრავი სტუმარი, ამდენი ყვავილი... სხვა ენა,ათას ერთ ი რამე...

შენიშვნა:
 დავაკვირდეთ სიტყვათა წყვილს: ბევრი წერილი

დავიმახსოვროთ, ბევრი არის ამ წყვილში მსაზღვრელი (ანუ განსაზღვრავს, ახასიათებს შემდეგ სიტყვას,  "წერილს").
წერილი არის საზღვრული (ანუ სიტყვა, რომელიც განსაზღვრეს, დაახასიათეს).

No comments: