18.3.11

საშინაო დავალების ფურცელი ორშაბათისთვის (21 მარტისთვის)


1.ჩაწერე სიტყვის სინონიმი და ანტონიმი; შემდეგ რომელიმე მათგანზე მოიფიქრე  წინადადება:
სიტყვა
სინონიმი
ანტონიმი
წინადადება
მამაცი
მარჯვებასრიონავარიგულთბილიჭკვიანი
2. ჩასვი სიტყვა საჭირო ბრუნვაში და მიუთითე, რომელი ბრუნვა აირჩიე:
ნიმუში: გუშინ  (მეგობარი) მეგობარმა   დაბადების დღეზე მიმიწვია.                                    (ბრუნვა: მოთხრობითი)
*      (ლევანი)  ___________ ,     როდის დამიბრუნებ ჩემს წიგნს?                                     (ბრუნვა:  ________________  )
*      სკოლისკენ   (საუზმე)   ______________    შემდეგ გავეშურე.                              (ბრუნვა:  ________________  )
*      გლეხს მძიმე  (ტომარა)  _______________  წაღება ძალიან გაუჭირდა.        (ბრუნვა:  ________________  )
3. გახაზე ყველა სახელი, რომელიც შეიკუმშა:
დღეს ტანსაცმლის მაღაზიაში ვიყავი.  შარვლის ყიდვა მინდოდა. მომეწონა ერთი შარვალი, თუმცა ჩემი ზომა არ აღმოაჩნდათ. არადა, დარწმუნებული ვიყავი , რომ შინ ახალი ტანსაცმლით დავბრუნდებოდი.
4.  დღეს ნიკა სკოლაში არ წასულა, გაკვეთილების შემდეგ თავის კლასელს, სანდროს, დაურეკა და აი, რა საუბარი შედგა მათ შორის.
გადაწერე დიალოგი  და დასვი საჭირო სასვენი ნიშნები :
ნიმუში:  გამარჯობა , სანდრო, ნიკა ვარ. გაგიმარჯოს, ნიკა.
– გამარჯობა, სანდრო, ნიკა ვარ.                                                                                                                     –გაგიმარჯოს , ნიკა.
როგორ ხარ, ნიკა?   კარგად.  რატომ არ იყავი დღეს სკოლაში?  ვერ ვგრძნობდი თავს კარგად, სანდრო.  ხვალ მოხვალ?  ვეცდები, დავალების ჩანიშვნა მინდა. ახლავე, ნიკა,  წიგნებს მოვიტან.
________________________
_______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________
________________________________________________________
5. შეავსე ცხრილი:
რას შვრება?
რა უქნია?
კაზმავს

დგამს

ადგენს

იპარება

ყლაპავს

სწავლობს

რას ვშვრები?
რა მიქნია?
ვაბამ

ვვარჯიშობ

ვკერავ

ვჭამ

ვხატავ

ვტეხ

No comments: