28.6.11

რჩევები მასწავლებელს


ლევ ვიგოტსკი
 1.  პირველ რიგში, დაადგინეთ მოსწავლის განვითარების უახლოესი დონე და სწავლების დროს გაითვალისწინეთ ეს დონე. 
 2. სწავლება მიმართული უნდა იყოს ზედა ზღვრისკენ. 
 3. შესთავაზეთ მოსწავლეებს დახმარება, მაგარამ არა იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა. დაეხმარეთ მოსწავლეებს, შეადგინონ ახალი ამოცანის გადაჭრის გზები.
 4.  აჩვენეთ მოსწავლეებს მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება მოცემული დავალების შესრულება.
 5.     რთული დავალება რამდენიმე პატარა, უფრო მარტივ ნაწილებად დაყავით.
 6. მიეცით კონკრეტული მითითებები/მიმართულება. 
 7.    დაუსვით კითხვები, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეებს, მოიფიქრონ გადაჭრის გზა.
 8.    გაუღვიძეთ მოსწავლეებს დავალების შესრულების მოტივაცია.
 9.    დროდადრო შეახსენეთ მოსწავლეებს, თუ რა არის მათი მიზანი მოცემული დავალების შესრულების დროს.
 10.  ხშირად შეაფასეთ მოსწავლეების პროგრესი და გაამხნევეთ ისინი.
 11. სწავლების პროცესში თქვენ მოსწავლის მეგზური და მრჩეველი უნდა იყოთ, და არა მისი მმართველი და ხელმძღვანელი.
 12. გამოიყენეთ უფრო კომპეტენტური თანატოლები მასწავლებლის როლში.
 13. წაახალისეთ ბავშვები, რომ გამოიყენონ ეგოცენტრული მეტყველება, განსაკუთრებით რთული დავალებების შესრულების დროს.

No comments: