21.11.11

პირის ნიშნები (I ნაწილი)1.      პირის ნიშნის რაობა.
ზმნის პირი გამოიხატება სპეციალური ნიშნით– პირის ნიშნით, რომლის ფუნქციაა, განასხვაოს ერთი პირი მეორისგან.

 მე   –წერ                 ჩვენ    –წერ–              
შენ      წერ                 თქვენ       წერ–
    ის        წერ–ს            ისინი        წერ–ენ
2.      სუბიექტური პირის ნიშნები.
   I და II პირში სუბიექტის ნიშნები პრეფიქსებია, ხოლო  III პირში – სუფიქსები.

ზმნის პირი და რიცხვი (მეორე ნაწილი)


უფრო მეტი გრამატიკა...

სუბიექტური და ობიექტური პირები
  1. პირის როგორობა.
როგორობის მიხედვით პირი შეიძლება იყოს სუბიექტური და ობიექტური.
·         სუბიექტური პირი  (S) ზმნაში მოქმედების ჩამდენია, მოქმედია.
·         ობიექტური პირი  (O) ზმნაში სამოქმედოა.
  1. პირდაპირი და ობიექტური პირები.