6.2.11

ავტორის პოზიცია პოემაში "ბედი ქართლისა", რეფერატი #2


 (გთავაზობთ მოსწავლის ნამუშევარს, სტილი დაცულია)

      ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემაში აღწერილია მომენტი როდესაც ერეკლე მეფე დაფიქრდა რუსეთთან შეერთებაზე კრწანისის ბრძოლის შემდეგ ასევე, ერეკლეს და მისი მრჩეველი სოლომონის კამათი და სოლომონის ცოლის და სოლომონის საუბარი. პოემაში ჩAანს ორი პოზიცია რუსეთთან შეერთებაზე: ერეკლეს პოზიცია და სოლომონის და სოფიოს პოზიცია.
     ერეკლეს მიაჩნია რომ საქართველო რუსეთს უნდა შეუერთდეს, რუსეთს ბრძენი და ძლიერი მეფე ჰყავთ ასევე მათთან სარწმუნოება გვაკავშირებს რუსეთს ჰყავს არმია რომლითAც საქართველოს დახმარებას შეძლებს, საქართველო კი უძლურია ადრე თუ გვიან დაგვიპყრობენ
სპარსელები ან თუ მაგათAც გავუძლებთ ლეკებისგან ან თUრქებისგან უკეთესს ვერაფერს ვეღირსებით. ერეკლეს და ჩემი აზრით რუსეთი ერთადერთი ხსნაა.
     სოლომონს კი მიაჩნია რომ რუსეთის გარეშეც შევძლებთ რომ გადავრჩეთ და საქართველო კვლავ თავისუფალი ქვეყანა გავხადოთ. ერეკლეს დახმარებით ქართველები ბევრ გასაჭირს გადაიტანენ და ქვეყანას არავის დაუთმობენ. რუსებს ჩვენ ვერ ვეწყობით განსხვავებული პოზიციები გაგვაჩნია, ჩვენ და მათ მხოლოდ სარწმუნოება გვაკავშირებს.სოფიოს მიაჩნდა რომ საქართველო რუსეთის მორჩილების ქვეშ ისევე ვერ გაძლებდა როგორც ბულბული გალიაში.
     ავტორის პოზიცია ამ პოემაში ძნელი დასადგენია რადგან ზოგს მიაჩნია რომ ის ერეკლეს ემხრობა ხოლო ზოგს მიაჩნია რომ სოლომონს. პირადად მე პოემაში ერეკლეს აზრს ვემხრობი ადრე თუ გვიან სპარსელები მაინც დაგვიპყრობდნენ ამიტომ ჯობდა ისევ განსხვავებული აზრის , მაგრამ იგივე სარწმუნოების ქვეყანას შევერთებოდით.
     როგორც წეღან ვამბობდი ზოგ ადამიანს მიაჩნია რომ ავტორი ერეკლეს ემხრობა ხოლო ზოგს მიაჩნია რომ იგი სოლომონს ამ აზრების განსამტკიცებლად ისინი ნიკოლოზ ბარათAშვილის მოგვიანებით დაწერილ ლექსებს ”საფლავი მეფის ირაკლისა” რომელშიც ნიკოლოზი ერეკლეს ხოტბას ასხამს და ”სუმბული და მწირი” რომელშიც ნიკოლოზი სამშობლოს მისტირის.
     ”საფლავი მეფის ირაკლისა” ამ ლექსით ნიკოლოზ ბარათაშვილი მადლობას უხდის იმისთვის რაც საქართველოსთვის გააკეთა. ლექსში ჩAანს თუ როგორ წუხს ნიკოლოზი ერეკლეს სიკვდილს, ამ ლექსს იყენებენ არგუმენტად ისინი ვისაც მიაჩნათ რომ ერეკლეს უჭერდა მხარს ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
     ”სუმბული და მწირში” აღწერილია ყვავილი სუმბულის და მათხოვრის დიალოგი სადაც მათხოვერი ეუბნება სუმბულს რომ კარგია ტყვეობაში ყოფნა როდესაც არაფერი გაკლია, ხოლო სუმბული პასუხობს რომ ტყვეობაში თავისუფლება აკლია ის თAვისუფლება რომელშიც შეიძლია თAვი კამკამა წყაროს მიუშვირო და დატკბე ბუნებით. მწირი საბოლოოდ მიხვდება რა ყოფილა თავისუფლება და თAვისი თAვისუფლების მოსაძებნად წავა. ნათლად ჩანს რომ ამ ლექსით ავტორი საქართველოს თAვისუფლებას მისტირის და ცდილობს მიგვანიშნოს რომ თავისუფლება ყველა ნივთზე ძვირფასია. სწორედ ამ ლექსს იყენებენ არუმენტად ისინი ვისაც მიაჩნია რომ ნიკოლოზ ბარათAშვილი სოლომონის მოსაზრებას ემხრობა.
     პირადად მე ერეკლეს პოზიციას ვემხრობი. საბოლოოდ რომელიმე ქვეყანა მაინც დაგვიბყრობდა და ძალიან ცუდ დღეში აღმოვჩნდებოDდით რადგან სარწმუნოებას და რჯულს დავკარგავდით ხოლო რუსეთთAნ შეერთებით რჯული შეიძლება ცოტათი შეცვლილიყო მაგრამ სარწმუნოება არა.ამიტომ რუსეთი ძალიან კარგი ვარიანტი იყო საქართველოს გადასარჩენად.

6 comments:

Unknown said...

momecona

Anonymous said...

tqves azrs ar vemxrobi :) am nawarmoebshi ashkarad chans rom poeti solomonis pozicias emxroba.. amis danaxva lirikul gadaxvevebshic shegvidzlia..:) mag. sadac avtori aqebs im patriot adamianebs, romelnic mzad arian mters ise sheebrdzolon rogorc sheupovari aragvi. aseve, aucileblad unda aginishnos is lirikuli gadaxvevac, sadac baratashvili sofiosnair qartvel dedebs ganadidebs, aq chans, rom is emxroba mis da mashasadame solomonis poziciasac :) ... xolo poemis bolo sityvebi ki ukve yvelafers sabolood azustebs : ) ereklem am nabijit yvelafers sabolood xazi gadausva :) da imis dasamtkiceblad rom avtori mefis tvalsazriss iziarebs, "saflavi mefis iraklisa"-s gamoyeneba absurdia :) am nawarmoebshic natlad ikveteba is rom avtori gankicxavs mefe erekles :) sheecade am leqss sul sxva tvalit shexedo ... avtori iribad ambobs tavis satqmels :) gavixsenot sityvebi :
აჰა აღსრულდა ხელმწიფური აწ აზრი შენი,
და ვსჭამთ ნაყოფსა მისგან ტკბილსა აწ შენნი ძენი. <<< nayofze araferi gaxsendeba? :)

Anonymous said...

ara martali xart avtori solomons emxroba rac rogorc ukve agnishnet liriuli gadaxvevebidan chans tumca am analizis avtori ar idzaxis rom avtoric erekles emxroba is wers rom misi azrit erekle martali iyo

Unknown said...

ყველას განსხვავებული აზრი გვაქ, ისე რუსეთმა თითქმის სარწმუნოებაც წაგვართვა,როდესაც ავტოკეფალია წაგვაერვა. მაგრამ მეც თქვენს აზრს ვემხრობი

Unknown said...

მოკლედ რუსეთთან კავშრი არაა გამოსავალი თქვენც აღნიშნავთ რომ თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა და რუსეთს თუ დაუკავშირდებით თავისუფლება აღარ გვექნება რუსეთმა როგორც ასეთი თავისი კეთილდღეობისთვის ყველაფერი წაართვა საქრთველოს ის ადგილი საიდანაც კავკასიის ყველა ქვეყანა მოჩანდა და იერიშისთვის მარტივი იყო ის სიდუმლო ლაბორატორია რომელიც აფხაზეთში "რუსეთი ოკუპანტი" მცოცავი საზღვრები რომელიც სულ უფრო იმატებს მიწებს აი თქვენი რუსეთი სიმართლეს თვალი გაუსწორეთ მაგრამ მე ევროკავშირ არ ვუსვამ ხაზს ეგ მითია რომ ევროკავშირი გვართმევს ოკუპირებულ მიწებს მაგრამ ბევრი სავაჭრო ურთიერთობა გვაქ რუსეთთან ამიტომ რუსეთთნ კავშირს სანამ გავწყვეტდეთ მანამდე უნდა მოვძებნოთ ის ქვეყნები რომლის ექსპორტი საქართველოში შემოვა მინდა რომ რუსეთი და რუსული ენა აღარ არსებობდეს საქართველოში და დაბრუნდეს ოკუპირებული მიწები

Anonymous said...

არ ვემხრობი მათ, ვინც ამბობს, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი სოლომონს ემხრობა. ნიკოლოზი ერეკლე მეფის შთამომავალია და მის აზრს განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას აქცევს.