21.10.11

რა შეუბრალებელია ადამიანი?!

[ვაჟა–ფშაველას მოთხრობების მიხედვით]   

როგორ დავწეროთ თემა?

1. შესავალი – 
  • პირველ რიგში, უნდა აღნიშნოთ, რომელი მოთხრობიდან არის ეს გამოთქმა,
  • რომელ მოთხრობაშია დასმული ამ ფორმულირებით ადამიანის შეუბრალებლობის საკითხი;
  • აქვე უნდა მიუთითოთ, ჩამოთვალოთ ის მოთხრობები, რომლებიც ასევე ეხება ამ თემას;
2. ძირითადი ნაწილი, მსჯელობა–

  • როგორ ხსნის ვაჟას ერთ–ერთი პერსონაჟი ადამიანის შეუბრალებლობას– რატომ არის ადამიანი შეუბრალებელი? 
  • რა ზიანის მოტანა შეუძლია ადამიანს ბუნებისთვის? 
  • შენი აზრით, მართლა ასეთი შეუბრალებელია ადამიანი? 
3, დასკვნითი ნაწილი, შემაჯამებელი მსჯელობა–
  • შენი აზრით, როგორ შეიძლება დაიცვას ბუნება ადამიანმა?
  • რატომ არის აუცილებელი ის , რომ ადამიანმა იზრუნოს გარემოზე? 

No comments: