28.6.11

რჩევები მასწავლებელს


კონსტრუქტივისტები (ვიგოტსკი, პიაჟე,  ბრუნერი)
 1.       მიეცით მოსწავლეებს ექსპერიმენტების ჩატარების საშუალება.
 2.       დაეხმარეთ მოსწავლეებს სხვადასხვა ცნებისა და პრინციპის ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებაში, ამით ისინი მოახდენენ ცოდნის ორგანიზებას. 
 3.      ჩართეთ მოსწავლეები საკლასო დისკუსიებში.
 4.       მიეცით მოსწავლეებს ისეთი დავალებები, რომლებიც რეალურ სამყაროსთან არის დაკავშირებული.
 5.       დაეხმარეთ მოსწავლეებს თეორიების აგებაში:
 •   წააქეზეთ მოსწავლეები, დასვან კითხვები – რატომ? და როგორ?
 •   სთხოვეთ მოსწავლეებს, წინასწარ გამოთქვან ვარაუდი,  რა მოხდება საკლასო ექსპერიმენტის დროს.
 •   გამოიყენეთ ანალოგიები იმისთვის, რომ მოსწავლეებს დაეხმაროთ ახალი ცნებები, იდეები და მოვლენები უკვე არსებულ ცოდნასთან დააკავშირონ.
 • მიეცით ფიზიკური და სიმბოლური მოდელები/მაგალითები.
 •   მასალის ახსნის დროს გაითვალისწინეთ მოსწავლის კოგნიტური განვითარების დონე.
 •  სთხოვეთ მოსწავლეებს, რომ დაფიქრდნენ ახალ მასალაზე და იგი ძველ გამოცდილებას დაუკავშირონ.

No comments: