27.6.12

მყარი გამონათქვამები

სტილისტურ შეცდომათა ერთ ჯგუფს ქმნის მყარ გამონათქვამთა აღრევა, შერევა. უნდა ვიცოდეთ და დავიმახსოვროთ შემდეგი წყვილები:

 • ბოდიში მოუხადა – მადლობა გადაუხადა 
(შეცდომაა: მადლობა მოუხადა და პირიქით, ბოდიში გადაუხადა);
 • ღვაწლი დასდო – წვლილი შეიტანა
(შეცდომაა: ღვაწლი შეიტანა)
 • პასუხისმგებლობას იხსნის– ვალდებულებას იხდის
(შეცდომაა: ვალდებულება მოიხსნა, პასუხისმგებლობა მოიხადა);
 • საქმე გვაქვს – ადგილი აქვს
(შეცდომაა: ადგილი გვაქვს)
 • ღირსების გრძნობა – მუნდირის ღირსება
(შეცდომაა: ღირსების მუნდირი)
 • არ ეპუება – ვერ ეგუება 
(შეცდომაა: ვერ ეპუება)
 • მოუთმენლად – სულმოუთქმელად
(შეცდომაა: სულმოუთმენლად)
 • ხელდასხმა – ხელის დასმა 
(შეცდომაა: ხელდასმით)
 • მოთმინების ძაფი – ...ჯაჭვი
(შეცდომაა: მოთმინების ჯაჭვი);
 • სულს ღაფავს – სულს ძლივს ითქვამს 
(შეცდომაა: სულს ძლივს ღაფავს);
 • ძილი ნებისა – ღამე მშვიდობისა
(შეცდომაა: ღამე ნებისა)
 • დანასისხლად გადაკიდება – მამასიხსხლად გაყიდვა
(შეცდომაა: დანასისხლად იყიდება)

No comments: