5.11.10

ტესტი, IV კლასი,1.შეადგინე წინადადებები მოცემულ სიტყვებზე:
 • გულ .......................................
 • გულმა .....................................
 • გულ .......................................
 • გულის ....................................
 • გულით ..................................
 • გულად ..................................
 • გულ, ....................................
2. შემოხაზე ნათესაობითი, მოქმედებითი  და ვითარებითი ბრუნვის ფორმები: 
 • თაგვის ძალიან ეშინია სპილოს.                
 • ლომმა საშინელი ხმით დაიღრიალა.           
 • ლომი ცხოველთა მეფეა.                            
 •  არწივის შვილს მართვე ეწოდება. 
 • არწივი მოუდგომელ ადგილებში ცხოვრობს.  
 • ლომის ბასრ კლანჭს ვერავინ გადაურჩება.  
 • არწივად მოეჩვენა დიტოს ცაში მონავარდე ქორი.
 •   ლომად გადაქცევა ინატრა პატარა თაგვმა 
 • დაჭერილი ლომით იწონებდა თავს გამოცდილი მონადირე. 
 • თაგვით აშინებდა დედალი წიწილებს. 
 • მოშინაურებული არწივით ნადირობა გავრცელებულია ზოგიერთ ქვეყანაში
 •   ლომს უნდა მოერიდო, თორემ გაუფრთხილებლობა ძვირად დაგიჯდეს. 
 • არწივმა მგზავრებს ამაყად გადახედა.
3. მიუწერე სიტყვას,  რომელ ბრუნვაშია:
ტელევიზორ – .......................       კიბის – .......................            ქუდით – .......................
ნაწილად –  .......................               მატლმა – .......................         კაც – .......................

4.მარაგიდან ამოარჩიე და მიუწერე გამოთქმას მნიშვნელობით შესაბამისი სიტყვა:
 შეუპოვარი,    უშნო,      ბასრი,       გულგახეთქილი
ü  „საკმაოდ შეუხედავია, ულამაზო“– .......................
ü  „ძალიან შეშინებული“–  .......................
ü  „ძალიან მჭრელი“–  .......................
ü  „უკან არ იხევს“–  .......................
5.შემოხაზე, რომელი სიტყვაა ზედმეტი?
    ძლიერი,     გულადი,    მხდალი,     ღონიერი,    ქედმაღალი
6.  დაწერე  შენი სიტყვებით:
v  პატარა ლეკვი პატრონს მოსვენებას არ აძლევს.
                   (ლეკვი პატრონს ........................... )
v  ირემი მონადირეს ისარივით სწრაფად  გაურბის.
                  (ირემი მონადირეს ........................... გაურბის)            
v  ლომი ყველა ცხოველს შიშის ზარის სცემს.                     
                  (ლომი ყველა ცხოველს ........................... )
 7. მიუწერე საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები (ანტონიმები):
  მაგარი –   ..................                  ხშირი – ..................
  წვრილი – ..................                 ახალი – ..................
ზევით – ..................                    უხვი – ..................
8. მიუწერე მნიშვნელობით მსგავსი სიტყვები (სინონიმები):
მხდალი – ..................                       
 თვალმიუწვდენელი –............................                           
მიუდგომელი –    ..................                   
საშიში – ..................                        
სწრაფი – ..................                                   
 მამაცი– .................. 
დაუნდობელი     გამჭრიახი
ამპარტავანი
დიდებული
დინჯი   საკბილო
მაღალი მიუვალი
ფრთხილი
No comments: