კონტაქტი

     ეს ინფორმაცია მათთვისაა განკუთვნილი, ვისაც სურს ჩემთან, ლელა ტეფნაძესთან, დაკავშირება. ვისაც სურს, თავისი აზრი გამიზიაროს, შენიშვნა მომცეს და რამე კარგი მირჩიოს, ვისაც ,უბრალოდ, ჩემთან შეხმიანება უნდა , გელით.  :)))

Facebook  – lela tepnadze 
 
e-mail - tepnadzelel@gmail.com