23.11.10

პროექტი "კაიყმობა, მამაცობა რაინდობა "ვეფხისტყაოსანში" (გეგმა)


 • შესავალი  ფოლკლორი,  ზეპირსიტყვიერება
 1. ვის  უწოდებდნენ კარგ ყმას? 
 2.   რა თვისებები ჰქონდა? 
 3. ნ.ნათაძის აზრი 
 4. ზ.კიკნაძის აზრი • შუა საუკუნეები
 1. ნ.მარი.- ტერმინის განმარტება 
 2. ”ვეფხისტყაოსნის” გმირების და ნ.მარის კომენტარების შედარება


 • ”ვეფხისტყაოსანი”
 1. ვინ არის "კაი ყმა" პოემაში 
 2. ავთანდილის ანდერძი 
 3. შესასწავლი თავებიდან ციტატები კომენტარითურთ


 • ვაჟა-ფშაველას - ”კაი ყმა”
 1. თვისებები 
 2. მსჯელობა ლექსზე

 •    დასკვნითი ნაწილი
 1. ვაჟას კაი ყმის და ”ვეფხისტყაოსნის” გმირების შედარება.

No comments: