5.7.11

"კორნელის გრაფა"

 ნამდვილად არ ვიცი, ამ სტრატეგიას რატომ ჰქვია "კორნელის გრაფა". 
ვინ იყო კორნელი? 
თუ ვინმეს ეცოდინება პასუხი და კომენტარებში დაწერს, ხომ ძალიან კარგი. 

ამჯერად უნდა ვისაუბროთ სტრატეგიაზე, რომელსაც აქტიური კითხვის მეთოდთან ერთად ვიყენებთ.
მასწავლებლის მოთხოვნა 1 : მოსწავლეებს სთხოვს, გადახედონ დასამუშავებელ მასალას.
მასწავლებლის მოთხოვნა 2: მოსწავლეებმა უნდა დაუსვან საკუთარ თავს კითხვები– "რა ვიცი მოცემული საკითხის შესახებ?", "რისი სწავლისა და გაგების იმედი მაქვს ტექსტის წაკითხვის შემდეგ?"
მასწავლებლის მოთხოვნა 3: მოსწავლეებმა უნდა ჩაინიშნონ თავისი პასუხები "კორნელის გრაფაში" (წინასწარ მომზადებული უნდა გქონდეთ  ცხრილი. იხ. პოსტის ბოლოს). მოსწავლეები პირველ ეტაპზე ავსებენ ადგილს პირველადი კომენტარისთვის.
მასწავლებლის მოთხოვნა 4 : მოსწავლეებმა ტექსტის კითხვის პარალელურად უნდა დასვან კითხვები – რა?ვინ? სად? როდის? როგორ?რატომ? და ჩაინიშნოს ინფორმაცია შესაბამის გრაფაში
მასწავლებლის მოთხოვნა 5: მოსწავლეებმა ხელახლა უნდა წაიკითხონ თავისი შენიშვნები და "კორნელის გრაფაში" გაკეთებულ პირველად კომენტარებს დაურთონ მეორეული, უკვე ემოციური კომენტარები და შესწორებები. ამით შეავსებენ გრაფის მეორე ნაწილს.

ამ სტრატეგიის შესრულებას, როგორც წესი, მოსდევს მოსწავლეთა შორის აზრის გაზიარება და საკლასო დისკუსია.

"კორნელის გრაფა"


პირველადი კომენტარი (ფაქტობრივი)
მეორადი კომენტარი (ემოციური, კრიტიკული)
1.
2.
რა?
ვინ?
სად?
როდის?
როგორ?
რატომ?


2 comments:

ნანა ნაჭყებია said...

http://romankalugin.com/metod-korneli-dlya-effektivnyih-zametok/

nanamamukashvili said...

ეს მეთოდი შემუშავდა პაუკის მიერ კორნელის უნივერსიტეტში და ამიტომ ჰქვია კორნელის მეთოდი.