29.11.10

სიყვარული

ავტორი: მეოცნებე მეათეკლასელი                                  
    
      გრძნობა, რომელიც დაუპატიჟებელი სტუმარივით მოდის და კარებზე გიკაკუნებს, შენც კარებს აღებ და „ავადდები“. სიყვარულის გარეშე ცხოვრება აზრს კარგავს, როდესაც გიყვარს ხარ ბედნიერი, თან უბედურიც. ის ტკივილს გაყენებს, ხშირად ტკივილი ისეთია, რომ თავის მოკვლაზეც კი ფიქრობ. ნამდვილი სიყვარული მაშინაა, ჩემი აზრით, როდესაც ის ორმხრივია, მაშინ ის ყველაზე ლამაზია. ამ დროს ცხოვრებას სხვა იერსახე ეძლევა და ადამიანი ყველაფერს განსხვავებულად უყურებს. ამ ყველაფერს კი დიდი სიხარული მოაქვს. ბედნიერებაა, როდესაც იმ ადამიანს გაუზიარებ შენს გრძნობებს, იმ გრძნობებს, რომლებიც დიდი სიღრმიდან მოდის და უზარმაზარი ტალღასავით გფარავს, როდესაც შენი საყვარელი ადამიანი იღიმის შენ დანახვაზე და ყოველ შენს სიღრმიდან ამოფრქვეულ გრძნობაზე ანალოგიურად გპასუხობს, როდესაც მას რთულ

ზმნისწინთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები


   1.დავიმახსოვროთ: ზმნისწინი იხმარება ზმნის პირის ნიშნის წინ! დაუშვებელია ზმნისწინის შემადგენელი ნაწილების გათიშვა და მათ შორის პირის ან ქცევის  ნიშნის ჩასმა!!!!!!!
აღვნიშნავ               და არა      ნიშნავ
აღვფრთოვანდი   და არა      ფრთოვანდი
აღვზარდე             და არა       ზარდე
აღვშფოთდი         და არა      შფოთდი
განიკურნა             და რა       გაკურნა
განივითარა           და არა      გავითარა
განუვითარა          და არა      გავითარა
გაითავისუფლა    და არა      გათავისუფლა
გაათავისუფლა     და არა      გათავისუფლა
2. გან, აღ, წარ ზმნისწინების ბოლო თანხმოვანი (ნ, ღ, რ) არ უნდა იყოს უზმნისწინო

ზმნისწინი

       ზმნისწინი იგივე პრევერბი ზმნას თავში დაერთვის. ზმნისწინის გამოყენების თვალსაზრისით ქართულში ზმნები სამგვარია:
1. ზმნები, რომლებიც საერთოდ არ დაირთავენ ზმნისწინს (აქვს, ჰყავს, უყვარს..)
2. ზმნები, რომლებიც უზმნისწინოდ არ გამოიყენება (მოფრინდა, მიდის, გაიგო...)
3. ზმნები, რომელთაც შეუძლიათ ზმნისწინი დაირთონ ან არ დაირთონ.
ზმნისწინის დართვით ზმნამ შეიძლება:
I. გამოხატოს მიმართულება (გეზი)

კამპანია და კომპანია

         უცხოური წარმოშობის ეს ორი სიტყვა – კამპანია და კომპანია – ხშირად ერევათ ერთმანეთში. ორივე ნასესხებია ფრანგულიდან და ქართულში შემოსულია რუსულის გზით.
      კომპანია (ფრანგ. Compagnie) არის სავაჭრო, სამრეწველო, სატრანსპორტო ან სხვა სახის გაერთიანება, ამხანაგობა. მსგავსი სხვადასხვა სახის გაერთაიანებებია: ფრიმა, კარტელი, სინდიკატი, ტრესტი. მაგალითად, „ამ ბოლო დროს საქართველოში მრავალი ფირმა და კომპანია გაიხსნა.“
·         ფირმასა თუ კომპანიაში შეამხანაგებულ პირებს კომპანიონები ეწოდებათ.
     უნდა ვთქვათ სიტყვა  კომპანია (და არა კამპანია), როდესაც ვგულისხმობთ

28.11.10

წიგნები და მე

ავტორი: წიგნიერი მეშვიდეკლასელი (სტილი დაცულია)

  კითხვა არის ინფორმაციის მიღების პროცესი და არა მარტო. ამ დროს ადამიანი განიცდის  სიამოვნებას წიგნის კითხვისგან.
   წიგნის კითხვის დროს იღებ ზოგად განათლებას, ზრდი  ცოდნას, უფრო მეტ სიტყვას იძენ და ამატებ ლექსიკონს, რომელიც ყოველი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ჩნდება თავში. ამის გამო  ადამიანის მეტყველება უმჯობესდება და მრავაფეროვნდება.
    წიგნის კითხვისას იცვლება სამყარო, თავს რომელიმე პერსონაჟად წარმოიდგენ და ერთვები მასში. ყველა ადამიანს თავისი აზრი და გემოვნება აქვს, ამიტომ ის თავის შესაფერის წიგნს ირჩევს, რის შემდეგადაც ხედავს გარემოს, რაც წიგნშია.
   არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წიგნებს არ კითხულობენ, რის გამოც ისინი ბევრს კარგავენ. მათ არ იციან წიგნის ფასი.
   ის შეუფასებელია!!!
   წიგნის კითხვა ახალი მეგობრის შეძენაა!
  არსებობს ჩამონათვალი წიგნებისა, რომლებიც უნდა წაიკითხო სიცოცხლის ბოლომდე. მთელი მსოფლიო ცდილობს, ადამიანი უფრო წიგნიერი გახდეს, რისთვისაც ბევრი ფული იხარჯება. მართავენ წიგნის ბაზრობებს და ყიდიან ლამაზად გაფორმებულ წიგნებს.
   წიგნების შესაყვარებლად
1. უნდა წავიკითხოთ რაიმე ერთი წიგნი. (მოგვწონს თუ არა, გვინდა თუ არა– მაინც).
2. შემდეგ ნელ–ნელა  გავზარდოთ რაოდენობა და ბოლოს კითხვა შეგვიყვარდება.
3.უნდა შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ჟანრი

4. ამ ჟანრის ბევრი წიგნი წავიკითხოთ.
  იკითხეთ წიგნები!!!

24.11.10

"კაი ყმა" (ლამაზის და თან ჭკვიანის ნაშრომი)

ქართულ ფოლკლორში მრავალი ლექსია შექმნილი ვაჟკაცის სადიდებლად. ოდითგავე არსებობდა ტერმინი „კაი ყმა“ და სწორედ ამგვარი ვაჟკაცის სადიდებლად შექმნილა არა ერთი ლექსი თუ ზღაპარი.
კარგ ყმად ითვლებოდა ის, ვინც “ მტერს მტრობას გაუწევდა“; ის, ვინც მტერს წინ მიეგებებოდა და რისხვას დაატეხდა; არ შეიმჩნევდა ტკივილს, თავზარს დასცემდა სიკვდილს , ბრძოლის ველზე პირველი მივიდოდა და ბოლო წამოვიდოდა; საჩუქრებს არ დახარბდებოდა; ფხიზლად იქნებოდა მაშინ, როცა სხვას მშვიდად ეძინებოდა; ცდუნება არ დასძალავდა, უსამართლობას ხმალაწვდილი შეებრძოლებოდა; იქნებოდა თავმდაბალი; ყოველგვარ პატივს სახელის მოხვეჭას ამჯობინებდა; და თავის ქვეყნისთვის მზე იქნებოდა – ეს თვისებები უნდა ახასიათებდეს კაი ყმას
ჩამოთვლილი თვისებების უმეტესობა ახასიათებთ „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟებს:

პროექტი - „კაი ყმა“ (ზარმაცის, მაგრამ ნიჭიერის ნაშრომი)

   შესავალი 
  
   კარგ ყმაზე, ანუ ვაჟკაცზე უამრავი ნაწარმოები გვხვდება ქართულ ფოლკლორში, რადგან ეს თემა ქართულ რეალობაში ყოველთვის აქტუალური იყო. ასეთ გმირებს რამდენიმე თვისება ახასიათებდათ, მათ შორის სიმამაცე, შეუპოვრობა ბრძოლის ჟინი, თავდადება და ა.შ. ეს ეპითეტები ფართოდ გვხვდება „ვეფხისტყაოსანში“.
   ნ. ნათაძის აზრით, რაინდობა განვითარებული ფეოდალური კულტურის თანმხლებია, რომელმაც მკვეთრად გამოხატული სახე ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოში მიიღო, მისი მტკიცებით, რაინდს (ამ შემთხვევაში ყმას) ჰმართებდა არა მარტო პროფესიული სამსახური, არამედ საგმირო საქმეები და ზოგადად, სიკეთის კეთება - ეს იყო მისი ვალი ღვთის წინაშე.
  
   ზ. კიკნაძის აზრით, ტერმინი „კაი ყმა“ ოდითგანვე არსებობდა ქართულ ცნობიერებაში,

23.11.10

”კაი ყმა” (პროექტი)

ავტორი: X კლასელი (ექსტრემალი)

      ქართულ ფოლკლორში მრავალი ლექსი, მოთხრობა თუ პოემა აქებს და ადიდებს კაი ყმას, ანუ ვაჟკაცს, რაინდს, მამაცს, ძლიერს და გამბედავს – ამ ყველაფერს ერთ ადამიანში გაერთიანებულს. რკინის გული, შევარდნის მუხლი, ქორის თვალი, შეუპოვარი, ძლიერი, ჟინიანი -აი, ის თვისებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ახასიათებდეს ქართველ კაი ყმას. ქართულ მოთხრობებში კაი ყმა ყოველთვის საუკეთესო თვისებებით გამოირჩეოდა.
ნ.ნათაძის აზრით, რაინდობა ფეოდალური კულტურის ერთ-ერთი თანმდევი კულტურაა, რომელიც განსაკუთრებით საქართველოში და ევროპაში იკვეთება. რაინდს ჰმართებდა არა მარტო სამხედრო სამსახური, არამედ საგმირო საქმეები, გასაჭირში ჩავარდნილის დახმარება და სახელის ძიება (არა სიმდიდრის).

პროექტი "კაიყმობა, მამაცობა რაინდობა "ვეფხისტყაოსანში" (გეგმა)


 • შესავალი  ფოლკლორი,  ზეპირსიტყვიერება
 1. ვის  უწოდებდნენ კარგ ყმას? 
 2.   რა თვისებები ჰქონდა? 
 3. ნ.ნათაძის აზრი 
 4. ზ.კიკნაძის აზრი • შუა საუკუნეები
 1. ნ.მარი.- ტერმინის განმარტება 
 2. ”ვეფხისტყაოსნის” გმირების და ნ.მარის კომენტარების შედარება


 • ”ვეფხისტყაოსანი”
 1. ვინ არის "კაი ყმა" პოემაში 
 2. ავთანდილის ანდერძი 
 3. შესასწავლი თავებიდან ციტატები კომენტარითურთ


 • ვაჟა-ფშაველას - ”კაი ყმა”
 1. თვისებები 
 2. მსჯელობა ლექსზე

 •    დასკვნითი ნაწილი
 1. ვაჟას კაი ყმის და ”ვეფხისტყაოსნის” გმირების შედარება.

22.11.10

მეშვიდეკლასელის რეცენზია ლადო მრელაშვილის "იყალთოელ ბიჭებზე"

      "წიგნი "იყალთოელი ბიჭები" გამოვიდა 1968 წელს. იგი მაშინვე შეიყვარა ქართველმა ხალხმა. ამ წიგნის ავტორი ლადო მრელაშვილია. "იყალთოელი ბიჭების" გარდა, მას სხვა მრავალი საინტერესო მოთხრობა აქვს დაწერილი.
   ეს წიგნი გვიამბობსორ 13 წლის ბიჭზე, რომლებსაც მრავალი რამ გადახდათ თავზე. წიგნის მთავარი პერსონაჟები არიან სანდრო, რომელიც თავისი რგოლის თავმჯდომარეა და გოგია, რომელიც სანდროს მარჯვენა ხელია.
   ამ რგოლში მრავალი ბავშვია, მაგალითად: ლუკას ბიჭი,

ყველაზე წიგნიერი მოსწავლის რეცენზია დიბისი პიერის წიგნზე "ვერნონ გენიოს ლითლი"

წინათქმა:მოსწავლეთა შორის წიგნიერების დონის ასამაღლებლად თვეში ერთხელ
ვატარებთ ხოლმე წაკითხული წიგნების განხილვას. მოსწავლემ უნდა წარმოადგინოს წაკითხული წიგნის მოკლე რეცენზია და გააგვიმხილოს თავისი დამოკიდებულება– ურჩევს თუ არა თავის თანატოლს ამა თუ იმ წიგნს.  ამჯერად, მეათე კლასელი (ყველაზე ნაკითხი და წიგნიერი) ურჩევს თავის მეგობრებს წაიკითხოს დიბისი პიერის "ვერნონ გენიოს ლითლი".
    რაღა დაგიმალოთ და მე ეს წიგნი არ წამიკითხავს, თუმცა ოთხშაბათს (24.11.10) ვყიდულობ და ვკითხულობ.
ახლა კი გაგაცნობთ რეცენზიას:

19.11.10

ტესტი 6, IV კლასი


კვირის შემაჯამებელი ტესტი , ორშაბათისთვის     19.11.10

1.წარმოიდგინე, რომ შენი მეგობრები არწივთა საბინადრო ადგილებში ლაშქრობას აპირებენ. ჩამოუწერე მათ ის ცნობები არწივის შესახებ, რომელთა გათვალისწინებაც უსაფრთხოდ მოგზაურობაში დაეხმარება.
2.დაასრულე სიტყვები:
·         მონადირ......     ტყეში დაბანაკდნენ.

15.11.10

რაინდობა, მამაცობა, "კაიყმობა" "ვეფხისტყაოსანში" ( I ეტაპი)

   პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ თემას ვწერთ შემდეგი თავების შესწავლის შესწავლის შემდეგ:

1."თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად"
2." შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა"
3. "ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა პირველ რომ გამიჯნურდა"
4." ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა"

8.11.10

ცნობიერთა დასტაქარი

1. ვინ იყო ავთანდილი? გაიხსენე და მოკლედ მიმოიხილე ავთანდილის ანდერძი
2. კიდევ რომელ თავში ჩანს ავთანდილის სიბრძნე?("პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა")
3. რა არგუმენტები გამოიყენა ავთანდილმა ტარიელის გონს მოსაყვანად? (ისაუბრე და იმსჯელე შემდეგ საკითხებზე):
 • ბრძენი კაცის ავთანდილისეული განმარტება
 • "ხამს მამაცი მამაცური, სჯობს, რაზომცა ნელად ტირსა".
 • "ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვიტკირსა".
 • "ვინ არ ყოფილა მიჯნური"?
 • "არ იცი, ვარდნი უეკლოდ არავის მოუკრებიან".
 • "ოდეს ტურფა გაიეფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად".
 • "ბედი ცდაა, გამარჯვება, ღმერთსა უნდა, მო–ცა–გხვდების"
4. როგორ რეაგირებდა ტარიელი ავთანდილის ნათქვამზე?
5. რა ხერხი მოიგონა ავთანდილმა ტარიელის გამოსაფხიზლებლად?
6. დაწერე შენეული კომენტარი ტარიელის სიტყვებზე :"გონიერსა მწვრთენლი უყვარს, უგუნურსა გულთა ჰგმირდეს"
7. იმსჯელე საკითხზე: "გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი". (შეაჯამე მსჯელობა)

5.11.10

ტესტი, IV კლასი,1.შეადგინე წინადადებები მოცემულ სიტყვებზე:
 • გულ .......................................
 • გულმა .....................................
 • გულ .......................................
 • გულის ....................................
 • გულით ..................................
 • გულად ..................................
 • გულ, ....................................
2. შემოხაზე ნათესაობითი, მოქმედებითი  და ვითარებითი ბრუნვის ფორმები: 
 • თაგვის ძალიან ეშინია სპილოს.                
 • ლომმა საშინელი ხმით დაიღრიალა.           
 • ლომი ცხოველთა მეფეა.                            
 •  არწივის შვილს მართვე ეწოდება. 
 • არწივი მოუდგომელ ადგილებში ცხოვრობს.  
 • ლომის ბასრ კლანჭს ვერავინ გადაურჩება.  
 • არწივად მოეჩვენა დიტოს ცაში მონავარდე ქორი.
 •   ლომად გადაქცევა ინატრა პატარა თაგვმა 
 • დაჭერილი ლომით იწონებდა თავს გამოცდილი მონადირე. 
 • თაგვით აშინებდა დედალი წიწილებს. 
 • მოშინაურებული არწივით ნადირობა გავრცელებულია ზოგიერთ ქვეყანაში
 •   ლომს უნდა მოერიდო, თორემ გაუფრთხილებლობა ძვირად დაგიჯდეს. 
 • არწივმა მგზავრებს ამაყად გადახედა.
3. მიუწერე სიტყვას,  რომელ ბრუნვაშია: