27.6.11

სერტიფიცირება

დავიწყეთ!
დაახლოებით ერთ კვირაში მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცები იწყება. ჩემი ბლოგი დახმარებას გაუწევს მათ, ვინც წელს პროფესიულ უნარებში აპირებს საკუთარი შესაძლებლობების  შემოწმებას. შემოგთავაზებთ ე.წ. კონსპექტებს, რომელიც  მოცემულ მასალას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ და გაგამეორებინებთ.
ძირითადი პოსტულატები ამოწერილია "განვითარებისა და სწავლის თეორიებიდან" (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ნაწილი I, 2011)

No comments: