30.6.12

სასერტიფიკაციო გამოცდის გრამატიკული ნაწილი

 ქართული ენისა და ლიტერატურის სასერტიფიკაციო ტესტებში გრამატიკული ნაწილიც რომ არის წარმოდგენილი, არ უნდა დაგვავიწყდეს.  ბოლო ერთი კვირა სულ ლიტერატურას ჩავკირკიტებ, კარგია, რომ გამახსენდა. :)     
     გრამატიკული ნაწილის მომზადებაში დაგეხმარებათ ჩემი ბლოგის რუბრიკები : რომელია სწორი? და უფრო მეტი გრამატიკა. (იხ. სარჩევში). 
  ეს სტატიები თავის დროზე ჩემი მოსწავლეებისთვის გავამზადე და ისიც არის მითითებული, რა უნდა იცოდნენ , რომ ესა თუ ის შეცდომა არ დაუშვან. ფორმულირება ზუსტად ისეთია, როგორიც გამოცდაზე მოითხოვება. გადახედეთ, შეიძლება გამოგადგეთ კიდეც. 

No comments: